درمان زخم ها در طب سنتی ی ( خیر ش)

درخواست حذف این مطلب

1- درمان زخمی که تازه ایجاد شده است :

  عسل روی موضع و یا پر محل زخم با ژل آلوئه ورا وقتی از

آلوئه ورا استفاده کردید نباید روی زخم را ببندید) .

۲- درمان زخمهای عفونی :

ترکیبی از ۵ واحد عسل + ۲ واحد نمک(تا مادامیکه سوزش وجود

دارد یعنی عفونت وجود دارد بعد از کاهش سوزش می توان از عسل به

تنهایی استفاده کرد ) .

۳- زخمهای دیابتی :

  ترکیبی از ۵ واحد عسل + ۲ واحد روغن زیتون

۴- درمان زخم بستر :

  ترکیبی از ۲ واحد عسل + ۵ واحد روغن زیتون