درمان نارسایی مردان و عدم باروری

درخواست حذف این مطلب

مشکلات در مردان امروزه بسیار شایع است و دلیل اصلی آن سردی اندام مردان است.

که مسائلی از قبیل کاهش میل ـ زود ی ـ کاهش تعداد اسپرم ها ـ کاهش سرعت اسپرمها ـ

 و ... نمونه های بارزی از سردی اندام   در مردان  است.در بعضی ازموارد این نارساییها از کاهش

  و یا عدم توانایی  ذهنی ناشی می شود که آن هم از سردی مغز میباشد.برای درمان انجام

 کارهای زیردر یک دوره ۴۰ تا ۱۲۰ روز (بسته به میزان سردی اندام و تن) بسیار کمک کننده است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]